Status

Vi opplever i øyeblikket ingen driftsforstyrrelser

Mobile nettverk

Det kan være forstyrrelser på det mobile nettverket og vi ber om at den aktuelle leverandør sin hjemmeside blir sjekket for eventuelle driftforstyrrelser.